-

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560

บทความวิชาการโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 19th ARAHE Biennial International Congress 2017
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 -11 สิงหาคม 2560
บทความที่ 1 วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น


โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559

บทความวิชาการโครงการ การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ด้านมนุษยนิเวศศาสตร์ 
ณ เมืองเมลเบิร์นและเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 18 -26 สิงหาคม 2559
บทความที่ 1   การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ด้านมนุษยนิเวศศาสตร์ ณ ประเทศออสเตรเลีย มิติทางจิตวิญญาณกับการพัฒนาครอบครัวและสังคม
บทความที่ 2   Healthy Food and Diet Practices

บทความทางวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวิร์คช็อป Boulangerie” บทความที่  (1-3)
ณ โรงแรมดุสิตธานี ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559
บทความที่ 1 ยีสต์กับเทคนิคการหมักแป้งเพื่อทำขนมปังหลากสูตร
บทความที่ 2 ศิลปะและองค์ความรู้ในการทำขนมปังฝรั่งเศส
บทความที่ 3 Pain de Mie & Viennese bread


ผู้เข้าชม 833 คน UPDATE วันที่ 11/28/2017 9:59:49 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin