สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ขอแจ้งการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ดังนี้

     การโรงแรมและภัตตาคาร, ธุกิจอาหาร, พัฒนาการเด็กและครอบครัว, โภชนาการชุมชน
      
     ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและุบุคลากรทางการศึกษา

    ก.ค.ศ.รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและุบุคลากรทางการศึกษา 

    ก.ค.ศ.รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและุบุคลากรทางการศึกษา 

    ก.ค.ศ.รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและุบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เข้าชม 1904 คน UPDATE วันที่ 4/4/2017 3:35:51 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin