มาลองคำนวณโปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการ BMI ก่อนว่าอ้วนเกินไปหรือเปล่า..
 

ความสูง (cm)
น้ำหนัก (kg)
BMI ของคุณ
ข้อเสนอแนะ

โปรแกรมว๊าก! เกินพิกัด นี้ เป็นโปรแกรมสำหรับทดสอบภาวะโภชนาการของร่างกายของเด็กไทย  อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-18 ปี  ตามเกณฑ์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

<<ดาวน์โหลดโปรแกรมว๊าก! เกินพิกัด>>